Cykel Plus Minus lyfte innovation i Ryssland

Henrik RådmarkNyheterKommentera

700 politiker, trafikplanerare och cykelorganisationer från ett 15-tal länder samlades den 8-11 februari i Moskva för att diskutera vintercykling. Med Cykel Plus Minus visade Sverige hur innovation kan leda till ökat engagemang och nya lösningar. Foto: Denis Kaldare/Let’s bike it!

Årets upplaga av Winter Cycling Congress var den största sedan starten för sex år sedan, med 700 deltagare. Kongressen hölls i Moskva den 8-11 februari och från svenskt håll deltog Cykel Plus Minus, tillsammans med Cykelfrämjandet, svenska ambassaden, VTI, Svensk Cykling och trafikkonsultföretaget Trivector.

– Framför allt ville vi visa ett innovativt sätt att arbeta för ökad vintercykling, som vi gör genom Cykel Plus Minus. Men också peka på hur vi i Sverige löser en del av de utmaningar vi står inför, berättar projektledare Emil Törnsten.

Emil Törnsten, projektledare för Cykel Plus Minus. Foton: Andrey Burkov/Let’s bike it! (montage)

Han framhöll hur metoden att arbeta med morot istället för piska, alltså att belöna framsteg snarare än att straffa avsaknad av framsteg, skapar ett större och bredare engagemang.

– Det gör dels folk att blir mer engagerade i att åstadkomma förändring, dels att den skara som är intresserad av att jobba med det här blir större. Från att vara något som bara kommuner ägnar sig åt får man med andra aktörer, som företag och privatpersoner.

Internationellt intresse för Cykel Plus Minus
Deltagarna bestod av politiker, trafikplanerare och cykelorganisationer från stora delar av världen, och många av dem uppskattade Cykel Plus Minus timslånga session. Emil fick ägna lång tid åt att besvara frågor om hur tävlingen har utformats och hur den genomförs.

Tillsammans med de övriga svenska deltagarna, i synnerhet forskaren Anna Niska på VTI, fick han även ägna en hel del tid åt att diskutera sopsaltning. Det är ett område där Sverige ligger långt fram med närmare 30 kommuner som utnyttjar metoden idag.

– Den allmänna uppfattningen bland deltagarna var att sopsaltning är en nyckel till ökad vintercykling, eftersom de ser vilken effekt metoden har fått i exempelvis svenska och kanadensiska städer.

Ryska oljestaden Almetyevsk blev cykelstad på rekordtid
Inspirationen och kunskapen flödade naturligtvis också åt andra hållet – från övriga kongressdeltagare till den svenska delegationen. Emil nämner särskilt presentationen om den ryska staden Almetyevsk, som i hög grad lever på oljeindustrin. Där har den driftige borgmästaren Ayrat Khayrullin skapat en sammanhängande cykelinfrastruktur på bara några år med resultatet att staden nu inte bara är en oljestad, utan även en riktig cykelstad.

– Det byggdes över fem mil cykelvägar på bara ett år i den förhållandevis lilla staden och idag cyklar ‘alla’ där, säger Emil, uppenbart imponerad.

– Det visar att det går att få till betydande förändringar på kort tid om man vill.

Emils övergripande slutsats av kongressen är att vintercykling engagerar allt fler städer med vinterklimat. Det finns mycket energi och en stark vilja att skapa förändring så att fler väljer cykeln, berättar han.

Vill se kongressen i Sverige om två år
Winter Cycling Congress startades av Winter Cycling Federation och den första kongressen hölls i Oulu i norra Finland 2013. Deras mål är att ”normalisera vintercykling”, bland annat genom att sprida erfarenheter och tillsammans med andra städer med vinterklimat utveckla metoder som får fler att välja cykeln även vintertid. Nästa år arrangeras kongressen i Calgary, Kanada. 2020 hoppas Emil få se en svensk stad som värd.

– Kanske Umeå eller varför inte Stockholm? Det går att ansöka nu ….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.