Deadline för slutrapportering av årets innovationstävling

Emil TörnstenNyheterKommentera

Idag, den 15 april, är sista dag för tävlande att slutrapportera årets bidrag. Vinnare presenteras på den Nationella cykelkonferensen i Helsingborg under galamiddagen den 22:a maj. Juryn kommer att bedöma bidragen utifrån följande kriterier:

1. Nyhetsvärde
Hur nytt och innovativt är tävlingsbidraget? Innovationerna bedöms i förhållande till hur nya de är på “marknaden”, det vill säga om det handlar om metoder som ingen har testat förut.

2. Relevans
Vilken relevans har innovationen i arbetet för ökad cykling? Relevansen speglar värdet och behovet av innovationen i förhållande till existerande metoder.

3. Skalbarhet
Kan tävlingsbidraget med goda resultat göras i större skala? Skalbarheten handlar om huruvida kommunen (och ev. samarbetspartners) med lätthet kan utvidga innovationen inom kommunen för att exempelvis involvera fler resenärer eller fler anställda, organisationer och företag som arbetar för bättre vintercykling. Kostnadseffektivitet är centralt för skalbarheten.

4. Replikerbarhet
Kan tävlingsbidraget med goda resultat införas på fler platser? Det vill säga om metoderna med lätthet kan spridas till exempelvis andra kommuner, likväl som till andra statliga nivåer, till icke-statliga organisationer och företag, och till kontexter som är annorlunda än i Sverige. Enkelhet och kontextoberoende är variabler som kan underlätta spridning.

5. Påvisad ökning av cyklingen
Hur har tävlingsbidraget påverkat antalet cykelresor under vintern? I den mån helårsmätningar utförs kan mätdata användas för att visa hur flöden av cyklister förändrats jämfört med tidigare vintrar. Juryn kommer att beakta utveckling i förhållande till invånarantal i närheten och kvalitet på data vad gäller antal mätpunkter, mätmetod, med mera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.