Varför vintercykling?
Allt fler väljer att cykla på vintern. Men det är fortfarande många som ställer undan cykeln under de kalla månaderna på året. Det leder till minskade hälsovinster och att trycket på kollektivtrafiken och bilvägarna ökar.

Hur ska resultat och bra idéer spridas?
cykelplusminus.se kommer att samla allt som har med tävlingen att göra. Där kommer planerare, politiker och allmänheten att kunna att följa den pågåendetävlingen. Där kommer också goda erfarenheter och kunskaper att lyftas fram och spridas – och ge utrymme för kommunerna att skapa engagemang bland medborgare.

Vem kan delta i tävlingen?
Alla Sveriges 290 kommuner kan vara med i Cykel Plus Minus.

Vem vinner – och vad?
Den kommun som på det bästa och mest innovativa sättet främjar vintercyklingen vinner upp till en miljon kronor för att utveckla innovationer kring cykling. Fler kommuner kan belönas för deras arbete.

Hur utses vinnaren?
En jury bedömer bidragen utifrån olika kriterier. Det är upp till varje kommun att se till att det finns bra underlag som styrker att satsningarna har haft effekt. Det kan handla om nya metoder för sopsaltning, smartare organisering av vägunderhållet, bättre mätningar, nya sätt att engagera medborgarna på eller något annat som gör cyklingen mer attraktiv vintertid.

Varför innovationstävling?
Innovationstävlingar har en lång historia med många framgångsrika exempel. På senare år har de blivit ett populärt sätt att lösa många av samtidens stora utmaningar. Den bästa handsken för astronauter och nya miljövänliga proteinkällor är två exempel på hur innovationstävlingarna har använts framgångsrikt. En tävling kan vara ett sätt att lösa väldigt specifika problem men det kan också vara ett sätt att belysa och lyfta fram en viss fråga. Det sistnämnda stämmer väl in på vintercykling, som gränsar till flera olika tekniska områden.

Hur anmäler jag min kommun?
Skicka in intresseanmälan här så återkommer vi med mer information och håller er uppdaterade!