Kostar det att delta?
Nej. Deltagande är kostnadsfritt och kräver endast att man skickar in det material som föreskrivs inför och efter tävlingen där man presenterar sina innovationer och resultat. Förutom vinstmöjligheter finns goda möjligheter att få medialt ljus på sin innovation genom att delta i tävlingen för alla tävlande. Det finns knappast något mer lämpligt tillfälle att lansera en produkt!

Varför innovationstävling?
Innovationstävlingar är ett sätt att stimulera förändring och skapa incitament för att hitta nya lösningar. En belöning delas ut till den som först eller bäst löser en på förhand tydligt definierad utmaning. Innovationstävlingar har en lång historia med många framgångsrika exempel där man löst några av tidens stora utmaningar.

Varför vintercykling?
För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Samtidigt ökar olycksrisken för de som väljer att cykla året runt.

Vilka problem behöver lösas?
Visste du att framkomligheten för cyklister minskar med 30-60 % under vintern med traditionella snöröjningsmetoder? (Källa: Stockholms stad rapport Cykelframkomlighet vintertid) Eller att snö/is ligger bakom var femte allvarlig cykelsingelolycka, följt av rullgrus (10 %)? (Källa: VTI rapport 801).

Vem får delta?
Någon typ av organisation med ett organisationsnummer, ex. kommuner, företag, forskningsinstitut, föreningar, etc. Det är fullt möjligt för flera organisationer att samarbeta. Vi på Cykel Plus Minus hjälper gärna till att koppla samman kommuner med andra med spännande idéer! Kontakta oss!

Hur ska resultat och bra idéer spridas?
cykelplusminus.se kommer att samla allt som har med tävlingen att göra. Där kommer planerare, politiker och allmänheten att kunna att följa den pågående tävlingen. Där kommer också goda erfarenheter och kunskaper att lyftas fram och spridas – och ge utrymme för kommunerna att skapa engagemang bland medborgare.

Hur stor är prissumman?
De som vinner ges möjlighet att söka medel från Vinnova för att utveckla sin innovation. Summan är anpassningsbar. Efter första tävlingsåret 2017–2018 delades 1 200 000 kr ut till två olika aktörskonstellationer för utveckling och spridning.

Vad innebär registreringen?
Registreringen sker innan tävlingen. Det viktiga är inte vad som registreras, utan vad som skickas in till juryn senast den 15 april. Registreringen är biljetten in i tävlingen och är till för att redovisa vad man preliminärt planerar att göra under vintern. Man kan registrera bidrag som av olika skäl sedan inte visar sig genomförbara.

Jag vet inte om jag hinner få klart något i tid! Är sena registreringar välkomna?
Det behövs inte så mycket till registreringen annat än en preliminär plan och att ange vilka som står bakom planen. Har man ändå svårt att hinna så kommer sena registreringar att vara möjliga. Det innebär dock en risk för minskad synlighet medialt och minuspoäng från juryn.

Vad lämnar man in till juryn?
Senast den 15 april lämnas underlag in till juryn med information om vad man har gjort och vilka resultat man har uppnått. Det sker här.

Räcker en idé?
Nej, det är en praktik-orienterad tävling. En idé är en nödvändig start, men vi vill se att den testas i praktiken. Under hösten registrerar man sig för tävlingen, under vintern har man möjlighet att testa sin innovation, och i april lämnar in underlag till juryn med information om vad man har gjort och vilka resultat man har uppnått.

Jag tycker att man ska kunna cykla året runt. Hur kan jag bidra?
Dela, dela, dela. Kontakta din kommun och be dem tävla. Sprid ordet om tävlingen i din bekantskapskrets. Sätt på press på politiker på alla nivåer att förbättra utformning och underhåll av cykelinfrastruktur.

Men jag har ju inga idéer på innovationer?
Att delta är kostnadsfritt. Ett gott tips är att tillsammans med entreprenörer eller studenter testa nya idéer under tävlingsperioden. Vi hjälper gärna till att skapa kontakter! Små insatser kan vara billiga, ge goda resultat och göras på nya, innovativa sätt!

Jag tror att vi kan bidra till att öka vintercyklingen! Hur anmäler jag oss?
Registrera ert tävlingsbidrag här senast den 31 december.

Foto: Jon Jogensjö

UPPFINN VINTERCYKLING