Vad kostar det att delta?
Deltagande är kostnadsfritt och kräver endast att man skickar in det material som föreskrivs inför och efter tävlingen där man presenterar sina innovationer och resultat.

Varför innovationstävling?
Innovationstävlingar är ett sätt att stimulera förändring och skapa incitament för att hitta nya lösningar. En belöning delas ut till den som först eller bäst löser en på förhand tydligt definierad utmaning. Innovationstävlingar har en lång historia med många framgångsrika exempel där man löst några av tidens stora utmaningar.

Varför vintercykling?
För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Samtidigt ökar olycksrisken för de som väljer att cykla året runt.

Vem får delta?
Kommuner är formellt de som tävlar mot varandra. Kommuner kan samarbeta med ex. företag, organisationer, studenter eller privatpersoner. Eller varför inte med andra kommuner som har gemensamma utmaningar? Vi på Cykel Plus Minus hjälper gärna till att koppla samman kommuner med andra med spännande idéer!

Hur ska resultat och bra idéer spridas?
cykelplusminus.se kommer att samla allt som har med tävlingen att göra. Där kommer planerare, politiker och allmänheten att kunna att följa den pågående tävlingen. Där kommer också goda erfarenheter och kunskaper att lyftas fram och spridas – och ge utrymme för kommunerna att skapa engagemang bland medborgare.

Men jag har ju inga idéer på innovationer?
Att delta är kostnadsfritt. Ett gott tips som kommun är att tillsammans med entreprenörer eller studenter testa nya idéer under tävlingsperioden. Vi hjälper gärna till att skapa kontakter!

Små insatser såsom att ex. att anta ett politiskt mål för vintercykling, att förbättra vintercyklingsmöjligheterna för kommunens anställda på ett nytt sätt, att ändra prioriteringsordning för underhåll eller att utbilda kommunens anställda kan vara billiga, ge goda resultat och vara göras på nya, innovativa sätt!

Jag tror att vi kan bidra till att öka vintercyklingen! Hur anmäler jag oss?
Skicka in intresseanmälan här så återkommer vi med mer information och håller er uppdaterade! Formell anmälan kommer att öppna under hösten. Sista anmälningsdag är 30 november.

Foto: Jon Jogensjö

UPPFINN VINTERCYKLING