Cykel Plus Minus – innovationstävling för ökad vintercykling är initierad av Svensk Cykling med bidrag från Vinnova. Tävlingen genomförs vintern 2017-2018 med målet att öka kunskap, metodutveckling och motivation kring vintercykling i hela landet.

Kontakta oss!
Svensk Cykling
Klara Norra Kyrkogata 31
104 22 Stockholm

Projektledare
Emil Törnsten
073-324 77 84
emil.tornsten@svenskcykling.se

Media
Henrik Rådmark
070-226 42 32
hradmark@outlook.com

Initiativtagare, projektutveckling
Lars Strömgren
0736-55 45 82
lars.stromgren@cykelframjandet.se