Cykel Plus Minus – innovationstävling för ökad vintercykling genomförs av Svensk Cykling och Cykelfrämjandet med stöd från Vinnova och Trafikverket. Syftet är att öka kunskap, metodutveckling och motivation kring vintercykling i hela landet.

Kontakta oss!
Svensk Cykling
Klara Norra Kyrkogata 31
104 22 Stockholm

Projektledare
Emil Törnsten
073-324 77 84
emil.tornsten@svenskcykling.se

Media
Henrik Rådmark
070-226 42 32
henrik.radmark@svenskcykling.se

Initiativtagare, projektutveckling
Lars Strömgren
0736-55 45 82
lars.stromgren@cykelframjandet.se