Cykel Plus Minus – innovationstävling för ökad vintercykling genomförs av Svensk Cykling och Cykelfrämjandet med stöd från Vinnova. Syftet är att öka kunskap, metodutveckling och motivation kring vintercykling i hela landet.

Kontakta oss!
Cykelfrämjandet
BOX 3
101 20 Stockholm
Besöksadress: Celsiusgatan. 8, Stockholm

Projektledare
Emil Törnsten
073-324 77 84
emil.tornsten@cykelframjandet.se