Cykel Plus Minus – innovationstävling för ökad vintercykling är initierad av Svensk Cykling med bidrag från Vinnova. Tävlingen genomförs vintern 2017-2018 med målet att öka kunskap, metodutveckling och motivation kring vintercykling i hela landet.

Kontakt
info@cykelplusminus.se
08-508 938 00

Svensk Cykling
Klara Norra Kyrkogata 31
104 22 Stockholm

Projektledare
Fredrik Hielscher
0767-78 78 35
fredrik.hielscher@cykelframjandet.se

Lars Strömgren
0736-55 45 82
lars.stromgren@cykelframjandet.se