Köpenhamns långa kamp för fler vintercyklare

Henrik RådmarkNyheterKommentera

Närmare åtta av tio cyklister i Köpenhamn fortsätter att cykla när vintern kommer. Ett omfattande underhåll av cykelvägar är en del av hemligheten, men inte hela. Här berättar Morten Kabell, kommunalråd för teknik- och miljöförvaltningen, hur staden arbetar för att ständigt öka andelen vintercyklister.

Temperaturen sjunker, snön faller och isen lägger sig. Viljan att cykla avtar dramatiskt. I Sverige minskar som bekant andelen cyklister på vintern rejält. De flesta ställer undan cykeln.

Så ser det inte ut i Köpenhamn, cykelstaden som ofta och med rätta lyfts fram som en förebild i cykelsammanhang. Där cyklar drygt sex av tio till och från jobb eller skola och under vintern fortsätter nästan åtta av tio (75 procent) att göra det. Hur kommer det sig? Enligt Morten Kabell, kommunalråd för teknik- och miljöförvaltningen i Köpenhamn, handlar det främst om att hålla stadens cykelvägar fria från is och snö. Totalt rör det sig om 65 mil och av dessa prioriteras 12 mil särskilt högt.

– Vi snöröjer de mest trafikerade cykelvägarna före bilvägarna, förklarar han.

40 miljoner på vinterunderhåll
Köpenhamns största utmaning handlar dock inte om snö utan om halka, eftersom temperaturen ofta rör sig runt nollstrecket. Därför lägger staden mest resurser på att halkbekämpa i förebyggande syfte, främst genom saltning.

Totalt kostar vinterdriften 40 miljoner danska kronor årligen och styrs av Köpenhamns cykelstrategi, där det står att Köpenhamnsborna ska ha tillgång till bra cykelvägar – året runt.

Testar ni nya metoder?
– Vi använder primärt salt i det preventiva arbetet. Men under kommande säsong ska vi använda ett alternativt tömedel på tre cykelstråk, kaliumformiat.
– Skälet till att vi väljer detta, som är ungefär dubbelt så dyrt som salt, är att de aktuella cykelvägarna i huvudsak går genom grönområden och kaliumformiat är skonsammare mot växtlighet och grundvatten.

Återkommande kampanjer
Trots att Köpenhamn arbetat fokuserat sedan 80-talet med att öka cyklingen lägger man fortfarande mycket arbete på att få fler att välja cykeln, inte minst under vinterhalvåret.

– Vi jobbar mycket med kommunikation, i synnerhet inför vintern. Det går exempelvis att följa status för saltning och snöröjning av cykelvägarna på www.vintertrafik.dk. Dessutom ordnas årliga vinterkampanjer under oktober med fokus på att få folk att fortsätta cykla under den kommande vintern.

Vilket råd vill du ge svenska kommuner som siktar på att öka vintercyklingen?
– Det är fundamentalt att prioritera drift och underhåll av infrastrukturen för cykel lika högt eller högre som för bilar. Om det finns stråk som man inte prioriterar bör man tala om det så att man som cyklist kan välja andra vägar.

Gedigen infrastruktur en nyckel
Den höga andelen vintercyklare i Köpenhamn beror förvisso på mer än omfattande snöröjning och halkbekämpning. En grundförutsättning är en väl utbyggd cykelinfrastruktur. Under de senaste tio åren har Köpenhamn investerat drygt 1,3 miljarder danska kronor i cykelåtgärder. Genom bidrag från privata aktörer och staten har ytterligare en halv miljard satsats under samma period.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.