Så ska Umeås tävlingsbidrag få fler att cykla

Henrik RådmarkNyheterKommentera

Foto: Peter Steggo

Umeå kommun deltar i innovationstävlingen Cykling Plus Minus med fyra bidrag, varav tre har utvecklats i samarbete med studenter. Vägledning och en ökad förståelse för cyklisters behov är det gemensamma temat. Foto: Peter Steggo

Med ett spel, en app och en särskild dag som hyllar vintercykling vill Umeå öka andelen vintercyklare. Det är vad tre av Umeås fyra bidrag i tävlingen Cykling Plus Minus går ut på. Det fjärde bidraget handlar om att analysera hur trafikvanor ändras mellan höst och vinter, för att få ett underlag för utveckling av såväl infrastruktur som väghållning och informationskampanjer.

Det berättar John Bylund som är trafikplanerare på Umeå kommun.

– Tre av bidragen är resultatet av arbeten som studenter på samhällsplanerarprogrammet vid universitetet gjorde, under en kurs på Designhögskolan.

Många vill ha information och tips

I samtliga tre projekt har studenterna utgått från intervjuer där människor talat om vad som skulle få dem att cykla mer på vintern. En stor del av svaren handlar om just praktiska tips och råd exempelvis om hur man klär sig och utrustar cykeln. Man ville även ha information om snöröjning och övrig information om aktuellt väglag.

– Ett av bidragen är just en app som samlar sådan information och presenterar den på ett lättillgängligt sätt. Det är inget vi kommer att utveckla nu under tävlingsperioden, utan det är en idé och ett koncept som vi tror mycket på.

Den andra appen har formen av ett spel och vänder sig till beslutsfattare på kommunen. Den är aningen svår att beskriva, visar det sig, men handlar i stort om att skapa en fördjupad förståelse för olika cyklisters varierande behov av infrastruktur.

– Behoven kan skilja sig åt på tämligen drastiskt. Någon som cyklar in till centrala Umeå från kringliggande stadsdelar har andra behov än den som bara rör sig runt universitetsområdet, exempelvis. Med det här spelet går det att få en bild som täcker olika behov, förklarar John.

Det tredje bidraget handlar om ett slags evenemang som ska inspirera och informera kring fördelarna med vintercykling, en Vintercyklingens dag. John tänker sig att den kan arrangeras tillsammans med externa aktörer som NTF och polisen.

– Det handlar om att påverka beteenden, något vi har gjort allt sedan vi startade arbetet med mobility management 2008.

Kort startsträcka för mer vintercykling

Jämfört med många andra kommuner som siktar på att öka andelen vintercyklare tror John att de har en ganska kort startsträcka. Många av Umeåborna vill cykla på vintern, men drar sig för att göra det av olika anledningar. Den vanligaste handlar om underlaget, men det har också att göra med kyla och osäkerhet kring det aktuella underlaget på cykelbanorna.

– Vi behöver förstås kunna möta de här behoven för att folk ska cykla mer, men vi behöver inte i lika hög grad som många andra förklara nyttan med att cykla, säger John.

Vad skulle en vinst i Cykling Plus Minus innebära för er?
– Just nu är tid den största bristvaran. Så med en miljon kronor för utveckling av ett cykelprojekt skulle vi kunna göra en riktigt genomgripande satsning.
– Med tanke på vår strävan att öka andelen hållbara resor i kommunen är det här ett högt prioriterat område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.