Så växte årets vintercyklingsinnovation fram i Luleå

Emil TörnstenNyheterKommentera

Foto: LTU

Första upplagan av Cykel Plus Minus vanns av Luleå kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet. Det teori-tunga pilotprojektet som fick en skolklass att cykla genom vintern blev en succé – och kommer på sikt att inkludera alla femteklassare i hela kommunen.

Juryn, som består av några av landets främsta vintercyklingsexperter, var eniga i att utse bidraget Aktiva skoltransporter i vinterförhållanden till Årets vintercyklingsinnovation i Cykel Plus Minus 2017-2018. I sin motivering lyfter de fram hur bidraget var nytänkande och visade upp fina resultat som kan skalas upp och spridas.

Anna-Karin Lindkvist, forskare vid LTU, beskriver hur projektet kom till:

Anna-Karin Lindqvist, LTU

– Vi hade jobbat med aktiva skoltransporter tidigare, men vi insåg vi att vi även behövde ta med vinterperspektivet. De äldre barnen var rätt duktiga på att cykla eller gå till skolan under höst och vår, men inte alls på vintern, säger Anna-Karin.

Projektet gick ut på att skapa engagemang hos barn att vilja ta sig till och från skolan på ett hälsofrämjandet sätt. Många beteenden skapas under ungdomsåren och följer med en upp i vuxen ålder. Dessutom ärvs beteende av föräldrar och andra i ens omgivning.

De flesta barn kommer inte längre upp till den rekommenderade miniminivån av fysisk aktivitet, berättade nyligen Per Westermark, trafikingenjör på Luleås stadsbyggnadsförvaltning, när han visade upp projektet för andra trafikplanerare och politiker i nätverket Svenska Cykelstäder.

Per Westermark, Luleå kommun

– Konsekvenserna är att många barn har en förväntad livstid som är kortare än sina föräldrars. Dessutom kommer det leda till stora sjukvårdskostnader för samhället, sade Per, som arbetar för att cykelinfrastrukturen i Luleå ska bli mer attraktiv året runt.

Det forskarna vid LTU identifierade som viktigt för att stimulera barn till fysisk aktivitet var bland annat socialt stöd i hemmet, gruppaktiviteter med vänner, fysiskt aktiva förebilder, mätningar som visar utveckling och att man gör aktiviteten extra rolig. Detta lade grunden till ett pilotprojekt som skulle få en skolklass i årskurs 6 att cykla under vintern.

Många föräldrar hade föreställningen att vintercykling är farligt och därför tog barnen själva sig an uppgiften att övertyga dem. Det fungerade. Föräldrarna blev också lugnare av att barnen fick dubbdäck och skrev på kontrakt om att använda hjälm. Föräldrarna gavs möjlighet att dela erfarenheter i en Facebook-grupp och inspirera varandra med vintercyklingsbilder. Dessutom ordnade Cykelfrämjandet prova på-aktiviteter.

Foto: LTU

Skolcyklingen integrerades i undervisningen och barnen fick till exempel i uppdrag att samla skräp på vägen till skolan för att använda under en NO-lektion. Alla kunde vara med – barn som bodde långt bort kunde bli avsläppta av sina skjutsande föräldrar lite längre från skolan än vanligt. Det skapades en gemensam ”progress bar” på klassrummets tavla för att skapa lagkänsla och bjöds på varm choklad på morgonen. Projektet blev omtalat och ”cykelhjältarna” skänkte stjärnglans åt hela skolan. Resultat blev – trots -31 °C den första dagen – en succé.

– Vi lyckades vända en skolklass från att nästan ingen gick eller cyklade till att nästan alla gjorde det. Innan fanns en del tveksamheter bland föräldrarna, men det blev möjligt tack vare barnens entusiasm. Nu har det hänt någon med normen i staden och många föräldrar vill att deras barn ska få vintercykla. Vi har nu gått vidare med alla femteklassare i fem skolor, och hoppas att vi från nästa år kan inkludera alla skolor i kommunen, säger Anna-Karin.

En yngre klass som deltog i en tidig pilotstudie. Foto: LTU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.