Så vill de mäta sig till ökad cykling året runt

Henrik RådmarkNyheterKommentera

Med en ny teknik för mätning av cykeflöden får Upplands Väsby inte bara koll på hur många som cyklar. De kan även se vilka resvägar de väljer och var flaskhalsar uppstår.

Som en av de första kommuner att anmäla sitt intresse för innovationstävlingen Cykel Plus Minus har Upplands Väsby fått en mätning av cykelflöden. Bakom mätningen står företaget Bumbee Labs, som har utvecklat en ny teknik för ändamålet. Kommunens trafikplanerare Anders Ström konstaterar att det är ett ytterst kraftfullt verktyg för att styra framtida cykelsatsningar, inte minst vad gäller vintercykling.

– Vi har gjort enstaka mätningar av cykelflöden tidigare men har inte haft resurser att genomföra återkommande mätningar, säger han.

Hur har ni valt mätpunkter för det här tillfället?
– Vi valde att mäta flöden vid två av de barriärer vi har i kommunen, järnvägen och motorvägen. Det är punkter som man måste passera för att nå många mål i kommunen.

Anders Ström, trafikplanerare på Upplands Väsby kommun.

Mätningarna kan också visa sådant som i vilka områden det cyklas mest och således var det är störst behov av åtgärder som underlättar cykling.

Anders Ström ser att den nya tekniken som har använts i mätningen i Upplands Väsby öppnar för att införa metoden på en mer permanent basis.

– Det skulle bli enklare och billigare än att göra traditionella slangmätningar, och vi får också andra möjligheter att förstå innehållet i de trafikflöden vi mäter. Bland annat hur snabbt cyklister rör sig och i vilka riktningar.

Så funkar nya mättekniken
En av hemligheterna bakom Bumbee Labs mätningar ligger i att tekniken utnyttjar något vi alla bär med oss: mobiltelefonen. På så sätt går det inte bara att se hur många som passerar en viss punkt, utan också vart de tar vägen.

– Vi fångar upp de signaler mobilerna skickar ut när de försöker ansluta till ett trådlöst nät, något som sker kontinuerligt om mobilens wlan-funktion är aktiverad, förklarar Christoffer Rydberg hos Bumbee Labs. Han understryker att de inte kan se eller hantera information som kan knytas till individer.

Men hur vet ni att det är en cykel som passerar och inte en bil eller fotgängare?
– Vi tittar också på hur fort något rör sig och inkluderar bara de mätvärden som kommer från enheter som rör sig i normal cykelhastighet.

Mätutrustningen som Bumbee Labs använder vid tillfälliga mätningar göms i en trälåda. Enkelheten gör det lätt att snabbt sätta upp nya mätpunkter.

I Uppland Väsby stod elva mätenheter uppställda under en vecka. Syftet var dels att se hur stora trafikflödena var vid olika tidpunkter, dels att få en uppfattning om flaskhalsar och andra hinder. Placeringen av mätstationerna innebar att det också gick att se hur många som använder cykeln för att ta sig till exempelvis tågstationen.

– Det visar en av styrkorna i vår lösning, att kunna följa en enhet mellan olika mätpunkter för att se var cykelflödena går, inte bara hur stora de är, säger Christoffer.

Han förklarar att man exempelvis skulle kunna ställa upp mätutrustningen så att man ser vilken sida av en gata cyklister rör sig på.

Tekniken är ny och används för mer än att mäta trafikflöden. Flera svenska kommuner utnyttjar den för att också se hur flöden av gångtrafikanter ser ut, genom fasta installationer. Men Christoffer påpekar att enkelheten i själva den tekniska utrustningen gör att metoden lämpar sig utmärkt för tillfälliga mätningar.

Och varför ska man mäta över huvud taget?
– Det är ju egentligen det enda sättet att se om en förändring i exempelvis infrastrukturen leder till någon förändring i beteenden och trafikflöden. Bara genom att mäta kan du förstå vilken påverkan olika åtgärder har, och därmed vad du borde satsa på och utveckla.

Anders Ström i Upplands Väsby ser många fördelar med metoden och mycket pekar på att den kan bli avgörande för kommunens fortsatta utveckling mot ökad cykling, året runt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.