Samarbeten ska få (ännu) fler att vintercykla i Uppsala

Henrik RådmarkNyheterKommentera

Foto: Erzsebet Nagy

Uppsala har redan fler cyklister än bilister i innerstaden, men driver på för ytterligare ökning. Dessutom satsar man mycket på att få fler att cykla säkert. Foto: Erzsebet Nagy

För att få fler att vintercykla driver Uppsala projektet Vintercyklisten sedan tre år. Tidigare hade man satsat mycket på förbättringar av väghållningen, med kortare insatstider, sopsaltning av prioriterade stråk och utbildning av entreprenörer. Bland annat hade deras personal själva fått prova på hur det är att cykla där snöröjningen inte har fungerat, med exempelvis snövallar som följd.

Varför startade ni Vintercyklisten?
– Främst för att uppmuntra fler att cykla under vinterhalvåret, men också som ett sätt att ge oss värdefull information om hur vi skulle kunna förbättra förutsättningarna ytterligare, säger projektledaren Teresa Uggla Kerrou.

Så många som 9 av 10 deltagare har fortsatt att cykla på vintern, något som varit en positiv överraskning för Teresa och hennes kollegor på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Många säger också att de rekommenderar andra att cykla på vintern, vilket förstås är glädjande och något som bidrar till ett ännu bättre resultat.

Företag blir aktiva
Uppsalas politiker beslutade 2015 att kommunen ska bli Sveriges bästa cykelstad senast 2018. Som ett led i att nå det målet har man bland annat jobbat med kampanjer dels för att få fler medborgare att cykla, dels för att få fler att cykla på ett säkrare sätt.

Genom ett samarbete med arbetsgivare når man nu fler människor och skapar ett engagemang som är både djupare och bredare.

– Inom ramen för nätverket Uppsala klimatkontroll har vi en fokusgrupp som jobbar med hållbart resande. Inför fjolårets upplaga av Vintercyklisten deltogsju arbetsgivare och drygt 100 medarbetare på dessa företag , berättar Teresa.

Företagen står själva för den utrustning som deltagarna får – bland annat dubbdäck, belysning och reflexväst. De samlade också in synpunkter från cyklisterna. På så sätt växer Vintercyklisten, inte bara i omfattning utan även vad gäller engagemang.

Studenter får ambassadörsroller
Nytt för i år är att kommunen utöver arbetsgivare nu satsar på studenter. Teresa berättar att de utöver sin roll som ”vanlig cyklist” också ska få ambassadörsuppdrag.

– De kommer att vara ute på campusområdena här i Uppsala och informera om säkerhet, visa en VR-film om hur dåligt man syns i mörkret utan rätt utrustning, och dela ut både reflexer och cykellysen till andra studenter.
– Målet är inte bara att få fler att cykla, utan också att få fler att cykla säkert.

Teresa upplever att Uppsala jobbar i medvind när det gäller vintercykling. Runt 500 ovana vintercyklister har deltagit i i kampanjen hittills och många av dessa ”har varit fantastiska ambassadörer för att sprida vintercyklingen bland sina vänner och sina familjer”.

– Numera har vi till och med äldreboenden som har dubbdäck på sina rickshawer och cyklar med de äldre på vintern, så i Uppsala är vintercyklingen inte längre något extremt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.