Innovation
Tävlingen Cykling Plus Minus är ett helt nytt sätt att möta utmaningen att få fler att cykla mer under de kalla vintermånaderna. Innovationstävlingar är ett allt vanligare grepp för att hitta nya tekniska lösningar, ändra beteenden och skapa intresse för en fråga eller ett område. Vintercykling passar in på allt detta!

Kommuner

Ansvaret för cyklingen i Sverige vilar till största del på kommunerna. Det handlar om allt från att bygga infrastruktur, sköta underhållet, uppmuntra och engagera medborgarna och ta fram statistik och annat underlag om cyklingen. Eftersom ansvaret är stort finns det också mycket att vinna på att testa nya arbetssätt och metoder. Kan underhållet göras bättre och billigare? Kan cykelvägarna designas så att de blir mer attraktiva också vintertid? Kan mätningarna bli smartare? Möjligheterna är många och genom innovationstävlingen Cykel plus minus kan idéer och tankar bli verklighet.

Återuppfinn vintern
I mångt om mycket gäller devisen mer ger mer när det gäller hur vi ökar cyklingen. Men vi är övertygade om att innovation och nytänkande har stor betydelse för att få fler att upptäcka vintercyklingens möjligheter. Redan i dag görs det många intressanta och framgångsrika ansatser på området: vintercyklisten, sopsaltning, cykelförvaring inomhus med möjlighet att skölja av cykeln, med mera. Men det finns mer att göra. Hitta nya sätt att engagera medborgarna, ta fram system för underhållet, testa en ny produkt eller teknik för att hålla cykelbanorna isfria eller något annat som kan revolutionera vintercyklingen.

Mät rätt, mät innovativt

Har allt arbete lett till mer cykling? För att kunna besvara den frågan behövs bra statistik. Och för att få bra statistik behövs bra mätningar av cykeltrafiken. Vi vill uppmuntra kommunerna att mäta mer. Men vi vill också mer. De senaste åren har det kommit en rad tekniska lösningar som kan komma att revolutionera mätningarna. Inom ramen för projektet kommer vi att erbjuda några kommuner som deltar i tävlingen att testa nya mätningar.