Cykel Plus Minus 2018-2019

SÅ GÅR TÄVLINGEN TILL
Innan tävlingsperioden anmäls ett tävlingsbidrag. En eller flera aktörer kan stå bakom det. Det är även tillåtet att registrera flera tävlingsbidrag. Under vintern testas sedan innovationernas kapacitet att öka cyklingen. Efter tävlingen utses en eller flera vinnare av en jury.

SÅ BEDÖMS BIDRAGEN
Varje bidrag bedöms av en jury bestående av några av Sveriges främsta experter på vintercykling. Juryn utgår ifrån fem kriterier (se nedan).

SÅ BELÖNAS DE BÄSTA INNOVATIONERNA
Det högst rankade tävlingsbidraget utses till Årets vintercyklingsinnovation. Vinnarna kommer få stor nationell och internationell uppmärksamhet.

Det eller de bästa tävlingsbidragen får ansöka om medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att vidareutveckla sin innovation. Som vinnare blir man ambassadör för innovationen och för Sverige, och har möjlighet att få representera Sverige på internationella konferenser.

SÅ REGISTRERAR DU ER
Via denna länk senast den 31 december 2018. Senast den 15 april 2019 lämnas underlag in till juryn med information om vad man har gjort och vilka resultat man har uppnått. Slutrapportering görs här.

SÅ HAR TÄVLINGEN FÖRÄNDRATS TILL 2018–2019
Tävlingen genomfördes för första gången vintern 2017–2018. Då var det en kommuntävling, med Luleå och Umeå som vinnare. Den primära förändringen till vintern 2018-2019 är att tävlingen är öppen för alla typer av företag, organisationer och myndigheter (såsom kommuner).

Jury

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Charlotta Johansson, LTU

Erik Stigell, Trivector

Lena Furuhovde, Bjerking

Svante Berg, Movea

Anna Niska, VTI Cykelcentrum

Bedömningskriterier

BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Nyhetsvärde
Hur nytt och innovativt är tävlingsbidraget? Innovationerna bedöms i förhållande till hur nya de är på “marknaden”, det vill säga om det handlar om metoder som ingen har testat förut.

2. Relevans
Vilken relevans har innovationen i arbetet för ökad cykling? Relevansen speglar värdet och behovet av innovationen i förhållande till existerande metoder.

3. Skalbarhet
Kan tävlingsbidraget med goda resultat göras i större skala? Skalbarheten handlar om huruvida kommunen (och ev. samarbetspartners) med lätthet kan utvidga innovationen inom kommunen för att exempelvis involvera fler resenärer eller fler anställda, organisationer och företag som arbetar för bättre vintercykling. Kostnadseffektivitet är centralt för skalbarheten.

4. Replikerbarhet
Kan tävlingsbidraget med goda resultat införas på fler platser? Det vill säga om metoderna med lätthet kan spridas till exempelvis andra kommuner, likväl som till andra statliga nivåer, till icke-statliga organisationer och företag, och till kontexter som är annorlunda än i Sverige. Enkelhet och kontextoberoende är variabler som kan underlätta spridning.

5. Påvisad ökning av cyklingen
Hur har tävlingsbidraget påverkat antalet cykelresor under vintern? I den mån helårsmätningar utförs kan mätdata användas för att visa hur flöden av cyklister förändrats jämfört med tidigare vintrar. Juryn kommer att beakta utveckling i förhållande till invånarantal i närheten och kvalitet på data vad gäller antal mätpunkter, mätmetod, med mera.