DE DELTAR I TÄVLINGEN
Sexton tävlingsbidrag registrerades under hösten 2017. Läs mer om dem här.

SÅ GÅR TÄVLINGEN TILL
Innan tävlingsperioden, under hösten 2017, anmäler kommuner (själva eller tillsammans med andra aktörer) ett tävlingsbidrag. En kommun kan anmäla flera tävlingsbidrag. Under vintern 2017-2018 testas innovationerna på plats i kommunerna. Efter tävlingen utses en eller flera vinnare.

SÅ BEDÖMS BIDRAGEN
Varje bidrag bedöms av en jury bestående av några av Sveriges främsta experter på vintercykling. Juryn utgår ifrån fem kriterier (se nedan).

SÅ BELÖNAS DE BÄSTA INNOVATIONERNA
Det högst rankade tävlingsbidraget utses till Årets vintercyklingsinnovation, och kommunen bakom ansökan till Årets vintercyklingskommun och kommer få stor nationell och internationell uppmärksamhet.

Det eller de bästa tävlingsbidragen kan vinna upp till SEK 1 000 000 för att vidareutveckla sin innovation. Som vinnare blir man ambassadör för innovationen och för Sverige, och har möjlighet att få representera Sverige på internationella konferenser.

SÅ REGISTRERAR DU ER
Via denna länk senast den 30 november 2017. Senast den 15 april lämnas underlag in till juryn med information om vad man har gjort och vilka resultat man har uppnått. Slutrapportering görs här.

BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Nyhetsvärde
Hur nytt och innovativt är tävlingsbidraget? Innovationerna bedöms i förhållande till hur nya de är på “marknaden”, det vill säga om det handlar om metoder som ingen har testat förut.

2. Relevans
Vilken relevans har innovationen i arbetet för ökad cykling? Relevansen speglar värdet och behovet av innovationen i förhållande till existerande metoder.

3. Skalbarhet
Kan tävlingsbidraget med goda resultat göras i större skala? Skalbarheten handlar om huruvida kommunen (och ev. samarbetspartners) med lätthet kan utvidga innovationen inom kommunen för att exempelvis involvera fler resenärer eller fler anställda, organisationer och företag som arbetar för bättre vintercykling. Kostnadseffektivitet är centralt för skalbarheten.

4. Replikerbarhet
Kan tävlingsbidraget med goda resultat införas på fler platser? Det vill säga om metoderna med lätthet kan spridas till exempelvis andra kommuner, likväl som till andra statliga nivåer, till icke-statliga organisationer och företag, och till kontexter som är annorlunda än i Sverige. Enkelhet och kontextoberoende är variabler som kan underlätta spridning.

5. Påvisad ökning av cyklingen
Hur har tävlingsbidraget påverkat antalet cykelresor under tävlingsperioden (1 december 2017 till 31 mars 2018)? I den mån helårsmätningar utförs i kommunen kan mätdata användas för att visa hur flöden av cyklister förändrats jämfört med tidigare vintrar. Juryn kommer att beakta utveckling i förhållande till kommunens storlek och kvalitet på data vad gäller antal mätpunkter, mätmetod, med mera.

Klicka på tävlingsmanualen nedan för att ta del av all info kring tävlingen!