”Utgå från lösningar för biltrafiken och gör motsvarande för cyklar”

Henrik RådmarkNyheterKommentera

Om fler ska cykla på vintern måste snön och halkan bort. Svårare är det inte. Åtminstone inte enligt cykelprofilen Krister Isaksson.

Han har jobbat med cykling i decennier. Under tio års tid arbetade han på Stockholms stad och försökte få politiker och andra tjänstemän där att förstå att investeringar och underhåll i staden måste ske med hänsyn till människor som cyklar.

Idag är Krister Isaksson cykelexpert på Sweco. Han syns flitigt i sociala medier och även som bloggare och krönikör på tidningen Bicycling. Det han inte vet om cyklingens villkor och förutsättningar är, som man brukar säga, inte värt att veta.

När han får frågan om vilka faktorer som skulle öka andelen vintercyklare ger han ett mycket enkelt svar:

– Underlaget.

30 procent fler cyklister med sopsaltning
Cykelvägarnas beskaffenhet är helt avgörande för hur många som cyklar, i synnerhet på vintern, hävdar han.

– Och det vet vi genom flera studier, både svenska och utländska. Exempelvis ökade antalet cyklister med 30 procent när Stockholm införde sopsaltning.

Hans recept för ökad vintercykling är alltså att se till att hålla cykelvägar fria från is och snö. Svårare än så är det inte. Fast å andra sidan är det en uppgift som inte är alldeles enkel i praktiken, även om Krister Isaksson gärna hävdar att det faktiskt inte är så svårt.

– Det är bara att titta på vad man brukar göra för att biltrafiken ska fungera och sedan göra motsvarande för cyklar.

Uppvärmda vägar för bilar – varför inte för cyklar?
Han pekar på exempel där bilvägar värms upp vintertid för att minska risken för halka. Det sker bland annat i en längre backe på riksväg 40 i Jönköping. I synnerhet för broar skulle en metod med uppvärmd cykelvägbana vara en värdefull lösning, då halkrisken där är särskilt stor eftersom vägytan kyls både underifrån och ovanifrån.

– Och varför inte planera utbyggnader av fjärrvärmenätet så att returvärmen kan utnyttjas för uppvärmningen av cykelvägar. På så sätt skulle även längre sträckor och viktiga cykelstråk kunna värmas upp med minimala energikostnader och utan miljöpåverkan, säger Krister.

Man skulle också kunna utnyttja överskottsvärme från stora industrier, resonerar han.

Å andra sidan finns en teknik som redan används av flera kommuner, och som har lett till en kraftig ökning av antalet vintercyklare: Sopsaltning. Linköping använder metoden sedan ungefär 15 år. Men inte förrän Stockholm anammade den 2012 började den spridas i landet.

– Det krävdes alltså att en stor drake som Stockholm agerade för att den framgångsrika metoden skulle få spridning. Idag används den av fler än 26 kommuner, säger Krister och passar på att lufta en av sina käpphästar. Nämligen att Trafikverket borde ta ansvar för att driva utvecklingen mot ökad cykling.

– Det behövs en nationell aktör som driver det här. Och även om kommuner är väghållare för en stor del av cykelvägnätet är Trafikverket faktiskt störst sett till antalet mil cykelväg.

Måste finnas vettiga förutsättningar
Krister Isakssons grundhållning är att man inte ska ”krångla till det”. Om man vill få fler att cykla behövs en effektiv snöröjning. Sedan kan man givetvis påtala individens ansvar, som att använda dubbdäck och annan utrustning som ökar säkerheten och tryggheten.

– Men om många ska kunna cykla måste det finnas vettiga förutsättningar för det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.