Utredning: Det krävs för att öka vintercyklandet

Emil TörnstenNyheter, UncategorizedKommentera

Foto: Jon Jogensjö

Antalet cykelresor på vinterhalvåret är betydligt lägre i Sverige är lägre än under sommarhalvåret, även om det finns stora variationer mellan olika delar av Sverige och för olika typer av cykelresor. På uppdrag av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling har konsultföretaget Trivector gjort en utredning kring vilka politiska åtgärder som krävs för att öka vintercyklingen. Rapporten visar på viktiga styrmedel. Ta del av rapporten här:Rapport: Hur ökar Sverige vintercyklandet?

Kontakt: Emil Törnsten, Cykelfrämjandet, projektledare Cykel Plus Minus, 073-324 77 84, emil.tornsten@cykelframjandet.se

Fakta

Rapporten ger följande rekommendationer:

  • Utveckla Trafikverkets samordningsansvar för trafiksäkerhet till att omfatta ökad cykling året om. (regeringen Trafikverket)
  • Inkludera andra former av cykling i mål, uppföljningar och åtgärdsval t.ex. cykling för inköp, till fritidsaktiviteter för godstransport osv. Inkludera även andra typer av cyklar. (Trafikverket, Trafikanalys, kommuner)
  • Se till att mål, uppföljning och åtgärder omfattar alla typer av cyklister oavsett ålder, kön och var de bor. (Trafikverket, Trafikanalys, kommuner)
  • Formulera sektorsövergripande mål om ökad cykling året om för alla kommuner in Sverige både stora och små. (Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, kommuner, Trafikanalys)
  • Utvärdera mål för ökad cykling i alla delar av Sverige samt hur förhållandena för vintercykling är utifrån tekniska parametrar och cyklisters upplevelser. (kommuner, Trafikverket, Trafikanalys)
  • Ta fram och testa ett koncept med pilot-kommuner och Trafikverksregioner som går före och testar nya innovationer inom cykling och vintercykling, utvärderar noga och sedan sprider resultaten. (Trafikverket, Folkhälsomyndigheter, regioner, kommuner, forskningsfinansiärer, Vinnova)
  • Trafikverket behöver som stor väghållare ta fram tydligare kriterier för vad som är framkomliga cykelvägar vintertid och beskriva vad som krävs i utformning av vägars bredd och geometri samt vilka krav som kan ställas i upphandling av entreprenörer. (Trafikverket)
  • Uppmuntra samverkan mellan olika parter när anslag delas ut till åtgärder för ökad vintercykling. (Vinnova, Trafikverket, forskningsfinansiärer)
  • Avsätt mer resurser till forskning och innovation om cykling i allmänhet och vintercykling i synnerhet (Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, Vinnova, Formas, Mistra mfl)
  • Låt cykelkompetenscentrum få resurser för att sprida vintercyklingsinnovationer. (regeringen, Trafikverket, VTI mfl)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.