Vinnarna 2018: Luleå och Umeå

Henrik RådmarkNyheterKommentera

Med en satsning för att öka barns vintercyklande och initiativ baserade på studentsamarbeten, blir Luleå och Umeå (bilden, Christina Bernhardsson) de första vinnarna i innovationstävlingen Cykel Plus Minus. De får nu möjlighet att ta del av prissumman på 1 000 000 kronor för att utveckla sina innovationer. Andra innovatörer får också en chans – tävlingen genomförs på nytt under kommande vinter.

Luleå kommun har tillsammans med Luleå tekniska universitet genomfört ett nydanande pilotprojekt för att öka barns vintercykling. Juryn imponerades särskilt av hur de använt empowerment, gamification och kontrakt för att skapa engagemang bland såväl barn som föräldrar och lärare. Projektet blev utnämnt till Årets vintercyklingsinnovation.

Umeå skickade in fyra bidrag, som tillsammans utgjordes av en app, nya vintercyklingsplaneringsverktyg och informationsaktiviteter för att öka vintercyklingen. Att söka nya samarbeten med bland annat studenter och företag framhöll juryn som innovativt. Kommunen utnämndes därför till Årets vintercyklingskommun.

Nu får fler innovatörer chansen.

– Årets 18 tävlande bidrag gav mersmak och förde med sig många värdefulla vintercyklingsinnovationer. Vi fick känslan av att det finns ännu fler kommuner, företag, studenter och andra innovatörer ute i landet som har spännande idéer på hur man kan öka vintercyklingen.
– Med en ny miljon i prispotten kommer många våga omsätta idéer till riktiga innovationer. I slutänden gynnas folkhälsan, klimatet och stadsmiljön av ökad vintercykling, säger Emil Törnsten.

Juryns motiveringar

Årets vintercyklingsinnovation

Luleå kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet
”Projektet Aktiva skoltransporter i vinterförhållanden har tagit sig an utmaningen att öka barns vintercykling – ett område som förslaget hanterar på ett nytänkande sätt. Verktyg som empowerment, gamification och kontrakt har använts för att skapa engagemang bland såväl barn som föräldrar och lärare. En prototyp på ett digitalt spel har tagits fram, med potential att utvecklas vidare. Att barn kan vintercykla och mår bra av det uppmärksammas sällan. Föräldrars oro kan ofta vara ett hinder, men här har det motverkats genom att inkludera föräldrarna i projektet. Med barnperspektiv och ett vetenskapligt angreppssätt har projektet visat fina resultat som kan skalas upp och spridas i och även utanför Sveriges gränser, något juryn ser fram emot.”

Årets vintercyklingskommun

Umeå kommun
”Umeå kommun har satsat brett och innovativt på flera nya åtgärder för att öka vintercyklingen genom bland annat ny app, nya vintercyklingsplaneringsverktyg och informationsaktiviteter. Att söka nya samarbeten med bland annat studenter och företag har genererat oväntade innovationer och skapat engagemang bortom kommunhusets dörrar. Från juryn hoppas vi att kommunen fortsätter att satsa lika offensivt på ökad vintercykling kommande år och att förnyelsearbetet fortsätter.”

 

Fem tävlande får möjlighet att ta del av prissumman. De bjuds in till innovationsmyndigheten Vinnova för att presentera sina idéer.

• Luleå kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet
• Umeå kommun tillsammans med Trivector
• Stockholms stad tillsammans med VTI
• Karlstads kommun
• Jönköpings kommun tillsammans med ATR

Juryns sammansättning

Lena Furuhovde, Bjerking – Svante Berg, Movea – Anna Niska, VTI – Erik Stigell, Trivector – Charlotta Johansson, LTU

Mer information

Emil Törnsten, projektledare Svensk Cykling, emil.tornsten@svenskcykling.se 073-324 77 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.